ပထမတန်း မြန်မာဖတ်စာ သင်ရိုး

(*** သင်ခန်းစာ (ဗီဒီယို) များသည် သင်ကြားပေးသူများ အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ကလေးများ သူတို့ချည်း ကြည့်ရှုစေရန် မဟုတ်ပါ။)

သင်ခန်းစာ

၁။ အင့် အင် အင်း                  သရုပ်ဖော်      သင်ခန်းစာ (ဗီဒီယို)

၂။ အောင့် အောင် အောင်း         သရုပ်ဖော်      သင်ခန်းစာ (ဗီဒီယို)

၃။ အိုင့်  အိုင်  အိုင်း                သရုပ်ဖော်      သင်ခန်းစာ (ဗီဒီယို)

၄။ အိန့်  အိန်  အိန်း                သရုပ်ဖော်      သင်ခန်းစာ (ဗီဒီယို)

၅။ အုံ့   အုံ   အုံး                  

၆။ အွန့်   အွန်   အွန်း

၇။ အက်

၈။ အောက်

၉။ အိုက်

၁၀။ အစ်

၁၁။ အတ်   အပ်

၁၂။ အွတ်   အွပ်

၁၃။ အိတ်   အိပ်

၁၄။ အုတ်   အုပ်

၁၅။ စာလုံးဆင့်  (ပါဌ်ဆင့်)  များ

စကားပြေ ဖတ်စာ

၁။ ကျွန်တော်၏ အကြောင်း

၂။ အရပ်လေးမျက်နှာ

၃။ လက်ဆေးခြင်း

၄။ ညောင်ပင်သာရွာ

၅။ နို့သောက်ခြင်း

၆။ ဘကြီးဖြိုးတို့အိမ်

၇။ ပုရွက်ဆိတ်နှင့် နှံကောင်

၈။ အဘိုးအိုနှင့် သားသုံးယောက်

၉။ ကျွန်တော်တို့ကျောင်း

၁၀။ နိုင်ငံတော်သီချင်း

ပုံပြ

၁။ ဆယ့်နှစ်ရာသီ ပွဲတော်များ

၂။ တို့နိုင်ငံမိသားစု

၃။ ပျင်းရိခြင်းအကြောင်းခြောက်ပါ။

ကဗျာများ

၁။ မနှင်းတို့အိမ်

၂။ ဖိုးလနတ်သား

၃။ မိဘကူညီပါ

၄။ ကျီးဖြူ  ကျီးမည်း

၅။ သားသမီးဝတ်၊  တပည့်ဝတ်

၆။ တို့တာဝန်

၇။ ရွှေစွန်ညို

၈။ ပန်းလက်ဆောင်

၉။ ကြာအေး

၁၀။ ကျန်းမာပျော်ရွှင်  ပညာသင်

၁၁။ ပညာမရှိသော  သူဌေးအကြောင်း