လေ့ကျင့်ခန်း ရင်းမြစ်   ပထမတန်း မြန်မာဖတ်စာ ဖတ်စာ(၁) မှ (၁၅) အထိကို အခြေခံသည်။
       
 
ရည်ရွယ်ချက်   စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကို စစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။
       
 
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နည်း  

သတ်ပုံအမှန်ကို click ခေါက်၍ ရွေးရမည်။ အမှား/အမှန်ကို ချက်ခြင်းသိရမည်။