လေ့ကျင့်ခန်း ရင်းမြစ်   ပထမတန်း မြန်မာဖတ်စာတွင် ပါရှိသော သင်ခန်းစာများကို အခြေခံသည်။
       
 
ရည်ရွယ်ချက်   စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံ နှင့် ဝေါဟာရအဓိပ္ပာယ်နားလည်မှုကို စစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။
       
 
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နည်း   ဝါကျကို ဖတ်၍ ကွက်လပ်တွင် မှန်ကန်သော စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကို ရွေးချယ်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ မှန်သော အဖြေကို click လုပ်၍ ရွေးချယ်ရမည်။