လေ့ကျင့်ခန်း ရင်းမြစ်   ပထမတန်း မြန်မာဖတ်စာတွင် ပါရှိသော ဖတ်စာကဏ္ဍကို အခြေခံသည်။
       
 
ရည်ရွယ်ချက်   စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကို အရေးအားဖြင့် စစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။
       
 
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နည်း  

ဖတ်ဆိုပြသော ဝါကျကို နားထောင်ပြီး သတ်ပုံမှန်အောင်ရေးရမည်။ အဖြေမှန်ကို လှန်ကြည့်၍ သိနိုင်သည်။