လေ့ကျင့်ခန်း ရင်းမြစ်   ပထမတန်း မြန်မာဖတ်စာတွင် ပါရှိသော လေ့ကျင့်ရန်ကဏ္ဍနှင့် မြင်ကြားတွေ့ဖန်များ စကားများကို အခြေခံသည်။
       
 
ရည်ရွယ်ချက်   စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံ နှင့် ဝေါဟာရအဓိပ္ပာယ်နားလည်မှုကို အရေးအားဖြင့် စစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။
       
 
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နည်း  

ဖတ်ဆိုပြသော ပုဒ်၊ ဝါကျကို နားထောင်ပြီး ကွက်လပ်ကို ရေးဖြေရပါမည်။ အဖြေမှန်ကို ကွက်လပ်ဘေးရှိ
မေခွန်းပုံ ? နှိပ်စရာပုံကို နှိပ်၍ တိုက်ကြည့်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။