လေ့ကျင့်ခန်း ရင်းမြစ်   ပထမတန်း မြန်မာဖတ်စာကို အခြေခံသည်။
       
 
ရည်ရွယ်ချက်   ဝေါဟာရ၊ သတ်ပုံ၊ ဝါကျ၊ အနာအကြား စသည်တို့ကို ပေါင်းစု၍ စစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။
       
 
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နည်း  

မေးခွန်းအရ click ခေါက်၍ ဖြစ်စေ၊ drag & drop လုပ်၍ဖြစ်စေ ဖြေရပါမည်။