လေ့ကျင့်ခန်း ရင်းမြစ်   သူငယ်တန်း မြန်မာဖတ်စာတွင် ပါရှိသော သင်ခန်းစာများမှ ဖတ်စာကဏ္ဍကို အခြေခံသည်။
       
 
ရည်ရွယ်ချက်   ဝါကျ တည်ဆောက်ပုံ နှင့် စကားလုံးများ ဖွဲ့စည်းပုံကို သတိပြုမိစေရန် ရည်ရွယ်သည်။
       
 
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နည်း   ပေးထားသော စကားစုများကို အစီအစဉ် အတိုင်း click လုပ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ပြီးလျှင် စစ်ကြည့်ရမည်။