လေ့ကျင့်ခန်း ရင်းမြစ်   သူငယ်တန်း မြန်မာဖတ်စာတွင် ပါရှိသော သင်ခန်းစာများမှ လေ့ကျင့်ရန်ကဏ္ဍကို အခြေခံသည်။
       
 
ရည်ရွယ်ချက်   ပုံကို စကား/ စာ ဖြင့် ဖော်ပြစေ၍ ဝေါဟာရ သိ/မသိ ၊ သတ်ပုံ မှန်/မမှန် စစ်ဆေးနိုင်ရန် ဖြစ်သည်။
       
 
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နည်း   ပေးထားသော ပုံကိုကြည့်စေ၍ နှုတ်တိုက် / စာရေးစေခြင်း ဖြင့်စစ်ဆေးနိုင်သည်။