လေ့ကျင့်ခန်း ရင်းမြစ်   သူငယ်တန်း မြန်မာဖတ်စာတွင် ပါရှိသော သင်ခန်းစာများမှ လေ့ကျင့်ရန်ကဏ္ဍ နှင့် အသုံးများ စကားစုများ ကို အခြေခံသည်။
       
 
ရည်ရွယ်ချက်   သတ်ပုံကို နှုတ်ဖြင့် မခေါ်မီ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံ အမှန်ကို သိ/မသိ စမ်းသပ်ရန် နှင့် ဝေါဟာရ နားလည် အသုံးပြုနိုင်မှု ကိုစမ်းသပ်ရန်ဖြစ်သည်။
       
 
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နည်း   ဝါကျကိုဖတ်၍ ကွက်လပ်အတွက် သင့်လျော်သော အဓိပ္ပါယ် နှင့် မှန်ကန်သော စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကို ရွေးချယ်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ မှန်သော အဖြေကို click လုပ်၍ ရွေးချယ်ရမည်။