လေ့ကျင့်ခန်း ရင်းမြစ်   သူငယ်တန်း မြန်မာဖတ်စာတွင် ပါရှိသော သင်ခန်းစာများမှ လေ့ကျင့်ရန်ကဏ္ဍ နှင့် အသုံးများ စကားစုများ ကို အခြေခံသည်။
       
 
ရည်ရွယ်ချက်   ဝေါဟာရအဓိပ္ပါယ် နားလည်မှု နှင့် သတ်ပုံ စစ်ဆေးရန် ဖြစ်သည်။
       
 
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နည်း   ပေးထားသော ဝါကျကိုဖတ်၍ ကွက်လပ်အတွက် သင့်လျော်သော အဓိပ္ပါယ် နှင့် မှန်ကန်သော စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကို ရွေးချယ်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ မှန်သော အဖြေကို drag&drop လုပ်ပြီး ရွေးချယ်ရမည်။