လေ့ကျင့်ခန်း ရင်းမြစ်   သူငယ်တန်း မြန်မာဖတ်စာတွင် ပါရှိသော သင်ခန်းစာများမှ လေ့ကျင့်ရန်ကဏ္ဍကို အခြေခံသည်။
       
 
ရည်ရွယ်ချက်   သတ်ပုံကို နှုတ်ဖြင့် မခေါ်မီ ပုံသဲလွန်စပေးပြီး စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံ အမှန်ကို သိ/မသိ စမ်းသပ်ရန်ဖြစ်သည်။
       
 
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နည်း   ပေးထားသော စကားလုံးများကို စာလုံးပေါင်းဖတ်ခြင်းဖြင့် မှန်ကန်သော စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကို ရွေးချယ်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ မှန်သော အဖြေကို click လုပ်၍ ရွေးချယ်ရမည်။