လေ့ကျင့်ခန်း ရင်းမြစ်   သူငယ်တန်း မြန်မာဖတ်စာတွင် ပါရှိသော သင်ခန်းစာများမှ လေ့ကျင့်ရန်ကဏ္ဍကို အခြေခံသည်။
       
 
ရည်ရွယ်ချက်   ပုံ ပေး၍ ၎င်း၏ ဝေါဟာရကို သိ/မသိ စစ်ဆေးပေးရန်ဖြစ်သည်။ သတ်ပုံ မစစ်ဆေးမီ ဤလေ့ကျင့်ခန်းများကို လေ့ကျင့်နိုင်သည်။
       
 
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နည်း   ပေးထားသော စကားလုံးများကို စာလုံးပေါင်းဖတ်ပြီး သင့်လျော်သောပုံနှင့် တွဲပေးရမည်။ စာကို drag လုပ်ပြီး သက်ဆိုင်သော ပုံ၏အပေါ်တွင် drop လုပ်ပါ။ ကလေးကို ရွေးခိုင်း၍ မိဘက drag & drop လုပ်ပေးပါ။