လေ့ကျင့်ခန်း ရင်းမြစ်   သူငယ်တန်း မြန်မာဖတ်စာကို အခြေခံသည်။
       
 
ရည်ရွယ်ချက်   အနာအကြား နှင့် မြင်တွေ့မှုကို အခြေခံ၍ သင်ခန်းစာများ ကျေလည်တတ်ကျွမ်းမှုအား စစ်ဆေးနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ မှတ်သားနိုင်မှုစွမ်းရည်ကို လေ့ကျင့်ပေးရန်ဖြစ်သည်။
       
 
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နည်း   အသံကို ဦးစွာ နားထောင်မှတ်သားထား၍ လိုက်ဖတ်သောစာ/ပုံကို ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်သည်။