ဓူဝံစာအုပ်တိုက် သူငယ်တန်း မြန်မာစာ လေ့ကျင့်ခန်း စာအုပ် မှ မိဘဆရာများသို့

၁။ ဘာသာစကား သင်ယူခြင်းသည် ကျွမ်းကျင်မှု သင်ယူခြင်းဖြစ်၍ ထပ်ပြန်တလဲလဲ လေ့ကျင့်ရသည်။ စာရေး၊ စာဖတ်မသင်မီ အဆင်သင့်ဖြစ်ရန် ပုံသဏ္ဍန်ခွဲခြားခြင်းနှင့် အသံခွဲခြားခြင်းတို့ကို စနစ်တကျ လေ့ကျင့် ပေးရမည်။

၂။ သူငယ်တန်း မြန်မာစာသင်ယူစေရာတွင် ဖတ်စာအုပ်ကို အခြေပြု၍ အောက်ပါစွမ်းရည်များကို စနစ်တကျ လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးရသည်။

(က) အနာ အကြား - ကဗျာများ၊ ပုံပြင်များကို နားထောင်စေခြင်း။

(ခ) အပြောအဆို - ကဗျာ၊ ဆောင်ပုဒ်များ စနစ်တကျ ရွတ်ဆိုစေခြင်း၊ ပုံပြောစေခြင်းနှင့် ၎င်းတို့ကို ပြိုင်ပွဲ ပြုလုပ်ပေးခြင်း။

(ဂ) အဖတ်အရွတ် - ဗျည်း၊ ဗျည်းသရတွဲ၊ ဗျည်းတွဲများကို ပီသမှန်ကန်စွာ ဖတ်စေခြင်း။

(ဃ) အရေးအသား - လက်ရေးကို အဆွဲအငင်မှန်ရန်နှင့် စနစ်တကျ ရေးတတ်ရန် လေ့ကျင့်စေခြင်း။

 

 

လက်ခံစွမ်းရည် = အနာအကြား နှင့် အဖတ်အရွတ်
ဖော်ထုတ်စွမ်းရည် = အပြောအဆို နှင့် အရေးအသား

 

၃။ သူငယ်တန်း မြန်မာဖတ်စာသည် အဖတ်နှင့် အရေးကို အဓိကထား၍ ပြုစုထားသည်။ ဝေါဟာရပေါင်း (၅၁၂) လုံး ပါရှိသည်။ စာလုံး ၅ လုံးကို သရုပ်ဖော်ပုံဖြင့် ပြသည်။ ပုံမဲ့ ဝေါဟာရများ (၁၀) လုံးခန့် ထပ်ပေးထားသည်။ ထို့နောက် စကားစုနှင့် ဝါကျတိုများ ဖွဲ့သည်။ သို့သော တတ်မြောက်မှု စစ်ဆေးသည့် လေ့ကျင့်ခန်းမပါသကဲ့သို့ အကြားနှင့် အပြောကျွမ်းကျင်မှုများအတွက် လုပ်ငန်းလေ့ကျင့်ခန်းများလည်း မပါဝင်ပေ။ သင်ပြသော ဆရာ၊ ဆရာမများက လိုအပ်သလို လေ့ကျင့်ခန်းများ ရှာဖွေပြုလုပ်ပေးရသည်။

ထို့ကြောင့် အထက်ပါ လိုအပ်ချက်များကို ဤလုပ်ငန်းလေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်က ဖြည့်ဆည်းရန် ကြိုးပမ်း အားထုတ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းလေ့ကျင့်ခန်းများ အပြင် မေးခွန်းလွှာ (၂) စုံ ကို ထည့်ပေးထားသဖြင့် ကလေးများအား သင်ကြား လေ့ကျင့် ပေးရာတွင် များစွာ အထောက်အကူ ပြုလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။

 

 

ဦးမြင့်ဟန် B.Sc., B.Ed.

ဒေါ်ညွန့်ညွန့် B.Sc., B.Ed.

ဒေါ်ထားထားဟန် B.A

                                               

Login Form